Với mong muốn hỗ trợ người nông dân Việt trong việc chọn lựa chuẩn xác các yếu tố đầu, Thư Viện Nông Nghiệp cùng với các đối tác trong cung ứng cây giống sẽ giới thiệu và tổ chức cung ứng những loại giống cây trồng, vật tư, thiết bị nông nghiệp đã được chúng tôi ứng dụng thành công trên những loại cây trồng của tốt nhất cũng như nhiều vùng nông nghiệp khác trên cả nước.