Công nghệ nổi bật

Tư vấn giải pháp khoa học nông nghiệp

CNNS GROUP là doanh nghiệp KHCN đầu tiên trong ngành giống cây trồng Việt Nam, tiên phong trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với các giải pháp đột phá, đi trước và định hướng thị trường. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu hiện đại, đội ngũ chuyên gia hùng hậu, nhân sự trên 1000 lao động với 80% có trình độ đại học và trên đại học hoàn toàn làm chủ công nghệ chọn tạo giống tiên tiến trên thế giới, công nghệ sản xuất hạt lai, công nghệ sản xuất nông nghiệp 4.0.

GIÁM ĐỐC

Công nghệ nổi bật

Cung cấp phân bón hữu cơ

CNNS GROUP là doanh nghiệp KHCN đầu tiên trong ngành giống cây trồng Việt Nam, tiên phong trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với các giải pháp đột phá, đi trước và định hướng thị trường. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu hiện đại, đội ngũ chuyên gia hùng hậu, nhân sự trên 1000 lao động với 80% có trình độ đại học và trên đại học hoàn toàn làm chủ công nghệ chọn tạo giống tiên tiến trên thế giới, công nghệ sản xuất hạt lai, công nghệ sản xuất nông nghiệp 4.0.

GIÁM ĐỐC

Công nghệ nổi bật

Cung ứng giống cây trồng

CNNS GROUP là doanh nghiệp KHCN đầu tiên trong ngành giống cây trồng Việt Nam, tiên phong trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với các giải pháp đột phá, đi trước và định hướng thị trường. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu hiện đại, đội ngũ chuyên gia hùng hậu, nhân sự trên 1000 lao động với 80% có trình độ đại học và trên đại học hoàn toàn làm chủ công nghệ chọn tạo giống tiên tiến trên thế giới, công nghệ sản xuất hạt lai, công nghệ sản xuất nông nghiệp 4.0.

GIÁM ĐỐC

Định hướng chiến lược đến 2025, tầm nhìn 2030, trong bối cảnh chung của ngành nông nghiệp có nhiều khó khăn và thách thức, CNNS GROUP luôn quyết tâm đổi mới toàn diện về tổ chức và quản trị doanh nghiệp, với tinh thần “Thay đổi để thành công”. CNNS GROUP tập trung vào các mục tiêu chiến lược.

HỆ SINH THÁI CNNS GROUP

Đầu tư xây dựng hiện đại hóa cơ sở vật chất nâng cao 

Tập trung đầu tư chiều sâu khoa học công nghệ là cốt lõi.

Mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

TIN TỨC NHÀ NÔNG

THỰC HIỆN ƯỚC MƠ NÂNG TẦM
NÔNG NGHIỆP VIỆT