Ngành nông nghiệp đề nghị Chính phủ tăng thu mua dự trữ lúa hè thu

Vụ lúa hè thu cho năng suất lớn. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Vụ lúa hè thu cho năng suất lớn. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Dịch ngôn ngữ